Piawaian editorial dan etika AFP

Rangkaian wartawan dan editor semakan fakta AFP di seluruh dunia mengikut piawaian yang ditetapkan dalam Fact-Checking Stylebook AFP, Editorial Standards and Best Practices (Piawaian Editorial dan Amalan Terbaik) AFP dan Charter (Piagam) AFP.

AFP mempunyai status unik di bawah undang-undang Perancis, yang menetapkan bahawa  dalam keadaan apa jua AFP tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan komersial, politik atau ideologi yang mungkin menjejaskan ketepatan atau objektiviti maklumat yang disampaikan.

Fact-Checking Stylebook AFP

Stylebook membentangkan misi kami sebagai pemeriksa fakta. Ini termasuk mengutamakan tuntutan yang boleh menyebabkan kemudaratan, menunjukkan keseimbangan dalam pelaporan kami dan sentiasa memastikan ketepatan.

Ia memperincikan bagaimana semakan fakta harus dipilih, diperoleh dan ditulis, meningkatkan kesedaran tentang bahaya pengesahan berat sebelah dan menekankan kewajipan kami untuk menjaga individu yang diliputi dalam penyiasatan kami.

Anda boleh membaca lebih lanjut tentang cara kami menyiasat tuntutan dan menulis semakan fakta kami di sini. 

Piawaian Editorial dan Amalan Terbaik

Pasukan penyemak fakta AFP juga mengikut Piawaian Editorial dan Amalan Terbaik agensi yang menetapkan prinsip panduan untuk operasi editorialnya dan disokong oleh komitmen untuk menyediakan liputan yang tepat, tidak berat sebelah dan seimbang.

Disenaraikan di bawah 10 prinsip panduan yang membentuk asas dasar. Kegagalan untuk menghormati prinsip ini boleh membawa kepada sekatan:

  1. Wartawan AFP perlu memberikan liputan berita yang tepat, seimbang dan tidak berat sebelah, serta membetulkan kesilapan dengan cepat dan telus. 
  2. Wartawan AFP harus bercakap dengan suara bebas, tiada prasangka, tidak berat sebelah atau tiada pengaruh luar. Mereka tidak boleh diwajibkan untuk melaksanakan tugas yang bertentangan dengan hati nurani mereka.
  3. Wartawan AFP mesti melindungi kerahsiaan sumber dan tidak boleh dengan sengaja meletakkan mereka dalam bahaya.
  4. Wartawan AFP mesti menghormati anggapan tidak bersalah.
  5. Wartawan AFP mempunyai kewajipan untuk mencari kebenaran dan tidak melaporkan maklumat secara pasif seperti yang disampaikan kepada mereka. Mereka harus mencabar sumber dan mempersoal fakta.
  6. Wartawan foto dan televisyen AFP tidak boleh memanipulasi imej atau video dan tidak boleh mengedit atau mengubah subjek. Wartawan teks tidak boleh memanipulasi petikan.
  7. Wartawan AFP mesti mengenal pasti sumber maklumat mereka secara telus dan tidak memplagiat. Mereka tidak boleh sekali-kali menyerahkan artikel kepada sumber untuk disemak.
  8. Wartawan AFP mesti mempunyai kepekaan apabila mendekati mangsa atau ahli keluarga dan mengelak daripada menceroboh privasi mereka. Wartawan AFP mesti berhati-hati apabila menemu bual atau mengambil imej kanak-kanak, dan sedaya upaya cuba mendapatkan kebenaran ibu bapa.
  9. Wartawan AFP perlu mengenalkan diri mereka. Mereka tidak boleh menggunakan tipu daya selain dalam keadaan luar biasa dengan kelulusan pengurusan berita.
  10. Wartawan AFP tidak menggunakan maklumat yang mereka kumpulkan untuk kepentingan peribadi atau menggunakan kedudukan mereka untuk keuntungan kewangan. Mereka tidak membayar sumber.

Dasar Piawaian Editorial dan Amalan Terbaik juga membentangkan set norma khusus yang berkaitan dengan kelakuan kakitangan untuk melindungi liputan agensi yang saksama dan tidak berpihak. Ini termasuk: mengisytiharkan sebarang konflik kepentingan yang mungkin kelihatan mempengaruhi kerja mereka; memastikan bahawa kepentingan luar, aktiviti dan kenyataan peribadi tidak bercanggah dengan kepentingan atau reputasi AFP untuk kesaksamaan; peraturan ketat mengenai tidak menerima layanan dan hadiah daripada sumber. Butiran penuh peraturan mengenai kelakuan kakitangan boleh didapati di bahagian empat dokumen polisi.

Piagam

Piagam AFP meliputi prinsip etika yang membimbing semua kerja AFP sebagai agensi berita pelbagai bahasa dan pelbagai budaya yang misinya adalah untuk menyediakan liputan tepat, seimbang dan saksama tentang peristiwa global.

Ia menetapkan kewajipan agensi untuk mencari dan menerbitkan kebenaran dan bercakap dengan suara yang bebas daripada pengaruh politik, komersial atau ideologi. Komitmen terhadap ketepatan dan objektiviti ini adalah penting terhadap statut penubuhan AFP.

Piagam ini juga membentangkan komitmen AFP untuk menyokong kebebasan bersuara dan hak wartawan, serta menolak diskriminasi berdasarkan kaum, jantina, kewarganegaraan, agama, orientasi seksual atau faktor lain.

Kerjasama dengan komuniti pemeriksa fakta untuk menjaga piawaian

Selain mewujudkan dasar sendiri untuk melindungi piawaian editorial dan etika, AFP telah mengambil peranan utama dalam pembangunan projek European Fact-Checking Standards Network, yang telah mencipta kod piawaian untuk organisasi penyemakan fakta bebas di Eropah.

European Code of Standards (Kod Piawaian Eropah) menetapkan komitmen terhadap ketelusan, tidak memihak dan kecemerlangan kewartawanan dalam usaha memerangi penyelewengan maklumat. Jika anda percaya AFP telah melanggar Kod, anda boleh memaklumkan kepada EFCSN di sini.

AFP juga merupakan penandatangan kod prinsip International Fact-Checking Network (IFCN). Ini melibatkan komitmen untuk: saksama dan tidak memihak, ketelusan sumber, ketelusan pembiayaan dan organisasi, ketelusan metodologi dan dasar pembetulan yang terbuka serta jujur. Jika anda percaya AFP tidak menghormati kod prinsip, anda boleh memaklumkan terus kepada IFCN di sini.

AFP juga merupakan rakan kongsi sokongan Journalism Trust Initiative, sebuah projek antarabangsa untuk mempromosikan kewartawanan yang boleh dipercayai yang dikendalikan oleh Reporters Without Borders (RSF).